Regulaminy

Regulaminy
Regulamin pola namiotowego Festiwalu Summer Dying Loud
Organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

1. Płatności i rezerwacja miejsc

1.1.    Wstęp na pole namiotowe jest bezpłatny dla posiadaczy dwudniowych karnetów na festiwal Summer Dying Loud.

1.2.    Osoby chcące skorzystać z pola namiotowego, są zobowiązane do 7.09.2017 r. do godziny 12.00 dokonać rezerwacji pod adresem e-mail: polenamiotowe@summerdyingloud.pl, w której określą liczbę uczestników pola namiotowego, ich imiona i nazwiska oraz  ilość namiotów, które chcą rozstawić.

1.3.    Jedynie posiadacze karnetów dwudniowych mogą dokonywać rezerwacji miejsc na polu namiotowym. Karnety będą sprawdzane podczas rejestracji w kasie festiwalowej.

1.4.    Liczba namiotów, które mogą zostać rozstawione na terenie pola namiotowego jest ściśle określona. O możliwości skorzystania z pola namiotowego decyduje kolejność zgłoszeń w sposób określony w punkcie 1.2. niniejszego regulaminu.

1.5.    W przypadku wyczerpania możliwych miejsc do zarezerwowania, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej festiwalu: www.summerdyingloud.pl .

1.6.    Na terenie pola namiotowego mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone wcześniej mailowo.

1.7.    Osoby małoletnie (do 15 r. ż.) mogą przebywać na terenie pola namiotowego jedynie pod opieką osoby dorosłej. Obecność osoby małoletniej należy zgłosić Organizatorowi podczas rejestracji.

2. Informacje ogólne dotyczące pola namiotowego

2.1.  Teren pola namiotowego zostanie odpowiednio wyznaczony przez Organizatora.

2.2. Pole namiotowe będzie czynne od czwartku 7 września (obiekt otwarty dla gości w godzinach 12.00 – 20.00), 8 września (obiekt otwarty dla gości od godz. 9.00) do niedzieli 10 września do godz. 14.00.

2.3. Na terenie pola namiotowego obowiązuje cisza nocna – każdego dnia po zakończeniu koncertów. Wtedy też zamykany będzie teren obiektu MOSiR.

2.4. Pole namiotowe przyjmuje wyłącznie namioty i campery.

2.5. Na teren pola namiotowego nie ma możliwości parkowania samochodów. Uczestnicy są zobligowani zaparkować swoje pojazdy poza terenem MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim w miejscach do tego wyznaczonych.

2.6. Na terenie pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
- używania otwartego ognia oraz butli gazowych;
- używania urządzeń elektrycznych oraz podłączania się w istniejącą sieć elektryczną w innych miejscach niż oznaczony do tego celu namiot;
- dewastowania oraz innego ingerowania w teren pola namiotowego;
- zaśmiecania pola namiotowego;
- zakłócania porządku i ciszy nocnej na polu namiotowym;
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, na pole namiotowe;
- wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego;
- grillowania, rozpalania ognisk.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione czy skradzione wartościowe przedmioty.

2.8. Do dyspozycji uczestników pola namiotowego bezpłatnie przeznaczone zostaną:
- toalety;
- kabiny prysznicowe;
- punkt ładowania urządzeń elektronicznych;
- warniki z wrzątkiem w porze porannej (do kawy, herbaty, itp.)

3. Postanowienia końcowe

3.1. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń Organizatora i ochrony.

3.2. Osoby nie przestrzegające obowiązującego regulaminu będą wydalane przez ochronę lub
Organizatora poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.

3.3. Każdy uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora lub ochronę o wszystkich zauważonych przez niego uchybieniach lub zagrożeniach.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3.5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały objęte regulaminem, rozstrzyga Organizator.