Kolejny najazd wikingów, Valkenrag!

Valkenrag

Pora na kolejne ogłoszenie spod znaku gitary… i topora! Powitajcie Valkenrag!

Przypominamy o promocyjnych karnetach w zeszłorocznej cenie 50 zł!

http://www.ticketpro.pl/jnp/festiwale/1887348-summer-dying-loud.html

_______________________________________

It’s time for another announcement under the sign of guitar … and axe! Let’s welcome Valkenrag!

Limited early bird tickets are available now!

http://www.ticketpro.pl/jnp/festiwale/1887348-summer-dying-loud.html

_______________________________________

Projekt muzyczny Valkenrag kształtował się na przestrzeni długiego czasu. Początkowo był jedynie pomysłem w głowach dwóch tomaszowskich muzyków grających wcześniej w Slaughterhouse. W 2006 roku Jorgh i Lorghat (będący wówczas wokalistą Tumour of Soul) zdecydowali się przekuć myśl w czyn. Tak oto Valkenrag w 2008 zarejestrował pierwsze demo zatytułowane „NordWind”, na którym znalazły się takie utwory jak „Hel’s Revenge”, „Nord Wind”, „Once Captured Priest” oraz „Redemtpion Time”. Tematyka kompozycji, zgodnie z pierwotnym założeniem, była silnie powiązana zarówno z pogańskimi Słowianami, mitologią skandynawską jak i negatywnym spojrzeniem na procesy chrystianizacji we wczesnośredniowiecznej Europie. Po dłuższym czasie zespół zrealizował swój pierwszy teledysk do utworu „Once Captured Priest” we współpracy z tomaszowską grupa filmową D&V, który stał się punktem zwrotnym w działalności Valkenrag. W roku 2010 do składu dołączyli Minister (bas) oraz Cymer (gitara) i tak z pobocznego projektu Valkenrag stał się funkcjonującym zespołem.
W połowie 2011 roku od grupy odszedł współzałożyciel Jorgh. To jednak nie zniechęciło Lorghata do tworzenia nowego materiału. Wkrótce do zespołu dołączył nowy perkusista Koto i wspólnie zarejestrowali ścieżki do nowej EP “Valkenrag”. Jeszcze przed zakończeniem prac nad krótkim albumem, skład opuścił Cymer (Symbolical, Infernal Death), którego zastąpił Typhus. Mimo iż ścieżki zarejestrowane były w dość surowych, wręcz black metalowych warunkach, EP zebrało bardzo pozytywne opinie zwiastując pojawienie się długogrającego albumu.
“Twilight of Blood and Flesh”. Lorghat i Typhus zarejestrowali ścieżki gitar i wokali, bas został nagrany przez zaprzyjaźnionego z zespołem Jakuba „Vincenta” Wincencjusza (Death Denied) a perkusją zajął się Piotr „Lestath” Leszczyński (ex-Sammath Naur), który w REDSUN STUDIO zajął się również miksowaniem i masteringiem albumu „Twilight of Blood and Flesh”. W międzyczasie do składu dołączyli Ulfar (bas) oraz perkusista Shevcoo (ex-Pandemonium). Wspólnie z grupą filmową Blank Studio zespół zrealizował już klip do utworu „Waves of Coming Future”. Jesień przeminęła ustępując zimie. Valkenrag zagrał do końca 2013 roku serie bardzo dobrze przyjętych koncertów. Zespół poświęcił okres wiosenny 2014 roku na solidne przygotowanie się do planowanej na jesień trasy koncertowej po kraju.
W październiku Valkenrag wspólnie ze Strain ruszyli na podbój polskich grodów i miast gdzie zostali bardzo dobrze przyjęci. Zespół do końca 2014 roku zdążył zagrać u boku takich zespołów jak Taake, Noctem, Valkyrja, Unearthly oraz przedstawicielami rodzimej sceny metalowej Thy Diesese, Devilish Impressions, Saltus, North i wieloma innymi.
Z nastaniem roku 2015 zespół, mając już zmiksowany i zmasterowany materiał, skupił się na dopracowaniu strony graficznej “Twilight of Blood and Flesh” jak i kolejnych koncertach pod patronatem agencji Heart of Rock, co zaowocowało występami w różnych miastach Polski u boku Negura Bunget, Percival Schuttenbach czy Heathen Foray. We wrześniu tegoż roku miała miejsce premiera wyczekiwanego wydawnictwa. Debiutancki longplay ukazał się nakładem wytwórni Art of the Night Productions, a krótko po niej zespół wystąpił na kilku koncertach ze Skálmöld, Cruachan, Skyforger i Ensiferum. Wraz z początkiem listopada Valkenrag udostępnił drugie wideo „Halls of the Brave”, promujące jeszcze świeży longplay oraz jednocześnie rozpoczął trasę promującą. Wspólnie z Quo Vadis grupa najechała kilka polskich miast. Tuż przed zakończeniem trasy na początku 2016 roku zespół opuścił dotychczasowy perkusista Shevcoo, co zmusiło Valkenrag do odwołania pozostałych koncertów w ramach „Autumn Ride Tour”.
Po miesiącu usilnych poszukiwań w szeregi zespołu trafił Robert znany również z sądnych blastów w Hellspawn. Po kilku miesiącach prób  Valkenrag wznowił aktywność koncertową występując m.in. w Czechach oraz na letnich festiwalach na Litwie (KILKIM ŽAIBU), Łotwie (Zobens un Lemmes ) i Polsce (Dark Fest) gdzie miał okazję grać z takimi zespołami, jak Rotting Christ czy Venom. Obecnie Valkenrag przygotowuje się do nagrania drugiego albumu.

Ale to już inna historia.

_______________________________________

The Valkenrag music project has been evolving for a long time. Initially, it was only an idea in the minds of two musicians from Tomaszow who earlier played in “Slaughterhouse”. In 2006 Jorgh and Lorghat decided to turn thoughts into action. Thus, in 2008, Valkenrag recorded their first demo entitled “NordWind,” which included such songs as “Hel’s Revenge”, “North Wind”, “Once Captured Priest” and “Redemtpion Time.” Thematically, according to the original idea, the compositions were strongly associated with both pagan Slavs, the Scandinavian mythology and the negative outlook on the processes of christianization in early medieval Europe. After a long time, the band in cooperation with the D&V film group made their first video for the song “Once Captured Priest”, which became a turning point in Valkenrag’s activity. In 2010, Minister (bass) and Cymer (guitar) joined the lineup, and resultedly the side project Valkenrag became a fully functioning band.
In mid-2011 the co-founder of the group, Jorgh, left the band. This, however, did not discourage Lorghat from composing new material. Soon the band was joined by a new drummer Koto and they recorded the tracks for the new EP “Valkenrag”. Before the completion of the recording session, Cymer (Symbolical, Infernal Death) had left the band and soon he was replaced by Typhus. Although the tracks were recorded in fairly harsh, almost black-metal-like conditions, the EP obtained very positive reviews and it heralded the long-playing album “Twilight of Blood and Flesh.” Lorghat and Typhus recorded the guitar tracks and vocals, the bass was recorded by a friend of the band Jakub “Vincent” Wincencjusz (Death Denied) and the drums were laid down by Peter “Lestath” Leszczynski (ex-Sammath Naur), who also dealt with the album’s mixing and mastering at the Redsun STUDIO. In the meantime, the band was joined by Ulfar (bass) and drummer Shevcoo (ex-Pandemonium). The band and Blank Studio film group made a video for the track “Waves of the Coming Future”. Autumn passed giving way to winter. Valkenrag played a series of very well-received shows until the end of 2013. The band spent the 2014 spring period on solid preparations for touring the country in autumn.
In October Valkenrag together with “Strain” moved to conquer Polish towns and cities, where they were very well-received. In 2014, the group shared the stage with bands such as Taake, Noctem, Valkyrja, Unearthly and representatives of the native metal scene: Thy Disease, Devilish Impressions, Saltus, North and many others.
With the advent of 2015, the band completed mixing and mastering of the material and they focused on refining the graphic side of “Twilight of Blood and Flesh,” as well as subsequent concerts under the auspices of the Heart of Rock Agency, which resulted in performances in various Polish cities along with Negura Bunget and Heathen Foray. In September of the same year the long awaited release finally saw the light of day. The debut LP was released by Art of the Night Productions and shortly after the band performed with Skallmold, Cruachan, Skyforger and Ensiferum. At the beginning of November Valkenrag presented their second video for the song ‘Halls of the Brave’ and started a promotional tour for the LP. Together with Quo Vadis the band raided many Polish cities but as the tour was coming to an end, at the beginning of 2016 Shevcoo left the band. This unexpected turn of events forced Valkenrag to cancel the remaining dates.
After a month of searching Robert (known for his drum work in Hellspawn) joined the band. A few months of rehearsals later Valkenrag resumed its live performances by playing shows in the Czech Republic and during summer festivals in Lithuania ( Kilkim Zaibu), Latvia (Zobens un Lemmes ) and Poland (Dark Fest). During that time the band performed with such artists as Rotting Christ or Venom. Currently Valkenrag is working on new material.

But that is another story.

 

Valkenrag:
Lorghat – guitar/vocals
Typhus – guitar
Ulfar – bass
Vallghar – drums

 

FB: https://www.facebook.com/pg/ValkenragBand
WWW: http://www.valkenrag.pl

 

 

No Comments

Zostaw odpowiedź